Jezus Mysticus

F. CUVELIER, Jezus Mysticus. Naar het herontdekte Tomas-evangelie, Pelckmans – Gottmer, 1990

Het Tomas-evangelie is waarschijnlijk het oudste evangelie. Het geschrift, dat door de officiële kerk nooit als authentiek is erkend, is verloren gegaan. In 1945 werd de koptische vertaling ervan gevonden te Nag Hammadi (Egypte). Sindsdien is er veel over gepubliceerd. Het is verschillende malen in Nederlandse vertaling uitgegeven. Het Tomas-evangelie bestaat uit 114 ‘spreuken van Jesus’ voor een deel zijn deze woorden door de bekende evangeliën overgeleverd. De teksten zijn deels sterk gekleurd door de zgn. gnosis, een stroming die veel waarde hecht aan het ervaringsweten. Deze vertaling is gebaseerd op een Franse uitgave die zoveel mogelijk van het koptisch laat proeven.

Geef een antwoord