Verbondenheid

F. CUVELIER, Verbondenheid. Het ontstaan van menselijke relaties, Pelckmans, 1998

Sinds het begin van de wereld is er sprake van verbinding en ontbinding. Elke relatie, ook die tussen mensen, speelt zich af in het spanningsveld tussen liefde en dood, ontwikkeling en neergang. In Verbondenheid worden relaties beschreven in een filosofisch, cultureel-historisch, sociologisch en psychologisch opzet. De hoofdstukken heten “Besef 1” tot en met “Besef 10” en zijn gewijd aan vormen, beelden, lichamelijkheid als uitgangspunt, uitwisseling, interpersoonlijke grondhoudingen, spanningswaarden, ethiek en God. Van relatie wordt gesproken als twee of meer levende wezens elkaar als individu herkennen en met elkaar een interactie aangaan. Het universum is een zich interactief verbindende samenhang van gebeurtenissen en processen.

Geef een antwoord