Vijf Zeven Vijf

52 Haiku’s geschreven door Nand Cuvelier

Met de naam die mij eigen is, Ferdinand Cuvelier, heb ik deze korte zeventien lettergrepen tellende gedichten aangevoeld als komende uit een spontane, niet bewust gezocht, context. Hun structuur is geïnspireerd door de eenvoud, de natuurlijkheid en de verassing die kenmerkend zijn voor alle Japanse haiku’s. Met karige woorden komt men vlugger tot de kern. Naast mijn vriendschappelijke relaties is het vooral mijn professionele werk als sociaal psycholoog, psychodramaturg, relatiepsychotherapeut, trainer en opleider in het vormingswerk dat me in voeling bracht met wat een mens lijden en genieten kan.  Ik heb vele vijf+zeven+vijf gedichten in een speciale kaft bewaard. Ik deel ze nu graag mee aan al diegenen die mijn werk en mijn leven mogelijk hebben gemaakt. De vijf-zeven-vijf gedichten worden pas volledig door de woordeloze impressies van graficus Ronny. Wie eb en vloed van de mens-mens beleving wil proeven, sla dit boekje open!

 

te verkrijgen, contacteer:
axenstudio (Anita De Vos)
Voskenslaan 167
9000 Gent

axenstudio@telenet.be

09 3358284