Constructie van de axenroos

HOOFDSTUK 2 : DE CONSTRUCTIE VAN EEN COACTENVELD

Dierkundigen zijn er tot nu toe in geslaagd om zo wat 1.200.000 diersoorten te onderscheiden, waaronder 8.600 vogels en 850.000 insecten. Plantkundigen onderscheiden bij de 400.000 verschillende planten. Gedragswetenschappers zijn, als jongsten in de rij, pas begonnen om enige orde te brengen in de menigvuldigheid van de menselijke gedragingen.

1) inzetten

2) relatiewijzen

3) de communicatiekanalen

Geef een antwoord