Subjectiviteit

Met of zonder Euridikè

Men kan maar kennen wat men liefheeft.

Het mythische verhaal…

Geef een antwoord